© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Zinātniskie projekti un pētījumi


Stomatoloģijas institūtā tiek realizēti un institūts piedalās un ir piedalījies vairāku zinātnisko projektu realizācijā:

 • Baltijas Biomateriālu ekselences centra (BBCE) projekts. BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācija), no vienas puses, un Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, RSU Stomatoloģijas institūtu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, no otras puses. Projekta vadītājs doc.Ilze Šalma. Sīkāka informācija pieejama šeit.
 • ERAF projekts, 1.1.1.2. pasākums Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts, projekts "Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā", vadītāja asoc.prof.Anda Slaidiņa, sīkāka informācija pieejama šeit.
 • Projekts "Face Value", kura ietvaros "septiņu Eiropas valstu ekspertu apvienība, RSBDF (Norvēģija) un ECO (Nīderlande) sadarbojas, lai izstrādātu apmācības veselības aprūpes speciālistiem. Apmācību mērķis ir optimizēt psihosociālā atbalsta nodrošināšanu indivīdiem ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām.
 • LZP projekts: "Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte", vadītāja prof. I. Urtāne
 • ESF Nacionālā programma „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēc doktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs".

Dažādu projektu ietvaros Stomatoloģijas institūtā tiek izstrādāti sekojoši zinātniski pētījumi:

 1. Pētījums par Latvijas bērnu sejas augšanas vidējo rādītāju novērtējumu
 2. "Pierre Fabre Medicament" klīniskais pētījums "DC071 mutes skalojamā līdzekļa (0.2% hloreksidīna diglukonāta) efektivitāte alveolārā osteīta novēršanā pēc trešā dzerokļa ekstrakcijas perioperatīvajā aprūpē."
 3. "Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vinepusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni"- I.Bāgante
 4. "Bifāzisku kalcija fosfātu biokeramikas materiālu implantācijas rezultāti žokļu alveolārā kaula pastiprināšanai"- V.Kļimecs
 5. "Autologu mezenhimālo šūnu ietekme uz bifāziska kalcija fosfātu biokeramikas materiāla integrāciju žokļos trušiem ar eksperimentālu osteoporozi"- A.Grišuļonoks
 6. "Sintētiskā kalcija fosfāta biokeramikas materiāla reaktogenitāte osteoporotiska kaula lūzuma zonā. Eksperimentāls un klīnisks pētījumS"- S.Petronis
 7. "Osseointegrētu zobu implantu un zobu pozīcijas stabilitāte" - V.Avkštols
 8. ‘'Kaula struktūras analīze zobu protezēšanas plānošanā'' - B.Spriņģe
 9. "Muskuļu telpiskās morfoloģijas īpatnības pacientiem ar dentofaciālām anomālijām" - K. Gardovska;
 10. "Kariess un tā riska faktori 2-3 gadus veciem bērniem Rīgā" - S.Skrīvele;
 11. "Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā izplatības novērtēšana un saistība ar mutes dobuma stāvokli 4-12 gadus veciem bērniem" - L.Kroniņa;
 12. "Apikāla periodontīta sastopamības biežums, sakņu kanālu pildījuma kvalitāte un koronārās restaurācijas kvalitāte" - I.Jerša;
 13. "Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā" -K.Krasone;
 14. "Profilakses programmas izstrāde un novērtējums zobu kariesa attīstībā grūtniecēm un viņu bērniem" - I.Rendeniece;
 15. "Mikroabrāzijas tehnikas pielietošanas kritēriju izstrāde bērnu zobārstniecībā" - J. Vrubļevska;
 16.  „Bioloģiski un ķirurģiskās tehnoloģijas faktori ortognātisko operāciju vēlīno rezultātu analīzē” - A.Bīgestāns;
 17. „Augšējo elpošanas ceļu izmēru trīsdimensiju izpēte indivīdiem ar atšķirīgu kraniofaciālo morfoloģiju un indivīdiem pēc ortognātiskās ķirurģijas operācijām” – I.Indriksone;
 18. “ Vienpusēju caurejošu lūpu un aukslēju šķeltņu (VCLAŠ) pacientu interdisciplinārās ārstēšanas rezultātu izvērtējums pēc žokļu, zobu un sejas morfoloģiskajiem parametriem” - I.Zepa;
 19. “Pastāvīgo impaktētu augšžokļa kanīnu lokalizācijas, ārstēšanas izvēles un ilguma noteikšana” - P.Sosārs