© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Promocijas darbi


Vairāki Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta ārsti ar teicamām sekmēm ir aizstāvējuši promocijas darbus un ieguvuši doktora grādu medicīnā.

Aizstāvētie promocijas darbi ir atrodami RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā un arī Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.


2018. gadā:

1. Ieva Bāgante "Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni".


2017.gadā:

1. Jūlija Kalniņa "Ozona pielietošana kariesa profilaksē un ārstēšanā pastāvīgiem zobiem".

2. Kristīne Kadiķe "Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm un to saistība ar ģenētiskām izmaiņām Latvijas populācijā".

3. Katrīna Gardovska "Košanas muskuļu un apakšžokļa morfoloģiskās īpatnības 3D attēlā pacientiem ar dentofaciālām deformācijām".

4. Līga Kroniņa "Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā saistība ar mutes veselību un psihosociālajiem faktoriem".


2016. gadā:

1. Inga Rendeniece "Profilakses programmas izstrāde un kariesa attiecības novērtējums grūtniecēm un viņu bērniem".

2. Simona Skrīvele "Kariess un tā riska faktori 2–3 gadus veciem bērniem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs".


2015.gadā:

1.  Baiba Spriņģe "Bezzobu apakšžokļa alveolārā kaula apjoma novērtējums konusa stara datora tomogrāfijas attēlā"

2. Māris Gržibovskis "Signālmolekulu kvantitatīvais novērtējums dažāda vecuma cilvēku interradikulārās septas audos"


2014.gadā:

1. Laura Neimane "Augšžokļa alveolārā kaula morforadioloģiskais izvērtējums pacientiem ar zobu implantiem"


2013.gadā:

1. Juris Svaža "Orofaringeālā patoloģija un ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti pacientiem ar elpošanas traucējumiem miegā"

2. Ģirts Šalms „Kaulaudu aizvietojošo biomateriālu integrācija atrofiska augšžokļa mugurējā daļā”.


2012.gadā:

 1. Anda Mindere-Gūbele „Pārārstējamu sakņu kanālu ar hronisku apikālu periodontītu mikroflora un tās jutība pret antibakteriāliem līdzekļiem”;
   
 2. Zane Krišjāne "Temporomandibulārās locītavas un apakšžokļa trīsdimensiju morfoloģijas izpēte pacientiem ar dentofaciālām anomālijām".

2011.gadā:

 1. Ieva Mauliņa "Kraniofaciālā skeleta morfoloģija vecākiem, kuriem ir bērns ar lūpas šķeltni, lūpas un aukslēju šķeltni un izolētu aukslēju šķeltni";
   
 2. Ilona Viduskalne "Bērnu zobu traumu veidi un ārstēšanas tiešās izmaksas";
   
 3. Zane Lauriņa "Peridonta veselības epidemioloģiskais un funkcionālmorfoloģiskais pētījums";
   
 4. Iveta Jankovska "Reģenerācijas/augšanas, deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām";
   
 5. Linards Grieznis "Taktilais jutīgums slogojot dabīgos zobus un osseointegrētus implantātus".

2010.gadā:

 1. Andris Ābeltiņš "Sejas mīksto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas";
   
 2. Anda Slaidiņa "Osteoporozes ietekme uz mutes dobuma struktūrām sievietēm pēcmenopauzes vecumā".

2009.gadā:

 1. Inese Mauliņa "Ortodontiskās ārstēšanas un aukslēju plastikas novērtējums bērniem ar vienpusēju lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni";
   
 2. Antra Ragauska "Estētisko materiālu novērtējums sānu zobu II klases kavitāšu atjaunošanā pieaugušajiem".

2008.gadā:

 1. Lija Lauriņa "Totāls zobu zaudējums: zobu protezēšanas pakalpojumu pieejamības, specifisko diagnostikas metožu nepieciešamības un pacientu apmierinātības novērtējums";
   
 2. Jolanta Pugača "Ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība pieaugušajiem un to ietekmējošie faktori".

2007.gadā:

 1. Guntis Žīgurs "Implantātu pielietošanas pieredze zobu protezēšanā";
   
 2. Inguna Rence-Bambīte "Dažādu plombējamo materiālu novērtējums pusaudžiem ar augstu kariesa intensitāti".