© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Ārstu pieņemšanas laiki

x
Ārsts Pieņemšanas laiks Piezīmes

Terapeitiskās stomatoloģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Anda Brinkmane - 8:00-14:00 - - - -
Sandra Bērziņa 9:00-17:00 - 9:00-17:00 - - -
Zanda Bokvalde 8:00-18:00 - 8:00-14:00 8:00-18:00 8:00-16:00 -
Agnese Ciganoviča - - - - - -
Elizabete Jaunozola - - - 8:00-16:00 8:00-16:00 -
Anna Jurkovska - 9:00-18:00 - 9:00-18:00 9:00-15:00 -
Darja Ķīse 9:00-17:00 9:00-17:00 - - - -
Ronalds Kokins 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 -
Inguna Rence-Bambīte - - 8:30-19:00 - - -
Irina Ševeļova 9:00-17:00 - - 9:00-14:00 - -
Simona Skrīvele 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 -
Ineta Spārberga - 8:00-16:00 8:00-14:00 14:00-19:00 8:00-14:00 -
Oksana Vasiļjeva-Ahmeda 10:00-20:00 - 10:00-20:00 10:00-20:00 14:00-20:00 Sestd. no 9:00-15:00
Liene Zamure-Damberga - - - - - -
Ieva Zaumane - 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 - -
hig. Dzintra Danče 8:00-19:00 - 8:00-20:00 14:00-20:00 - -
hig. Olga Suškova 14:00-20:00 8:00-19:00 - 8:00-14:00 8:00-16:00 -

Endodontijas nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Maija Albiņa - 8:00-14:00 (no 04.10.) - 8:00-15:00 (no 04.10.) - -
Kristīne Aleksāne 8:00-17:00 8:00-17:00 - 8:00-17:00 - -
Katrīna Andrejeva - - - - - -
Arta Bandere - - - - - -
Aleksandra Kārkle 8:00-14:00 - 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 -
Krista Ķeirāne - 8:00-16:00 8:00-16:00 - 8:00-16:00 (no 04.10.) -
Laila Ludbārža-Trušele - - 8:00-14:00 8:00-15:00 8:00-14:00 -
Ilana Osinska - - - - - -
Lauma Saulīte - 8:00-16:30 8:00-15:00 8:00-14:00 8:00-14:00 -
Rez. Tatjana Nagle - 14:00-20:00 - - 8:00-18:00 -
Rez. Irēna Stolere 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-14:00 - - -

Periodontoloģijas nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Agnese Miķelsone (Berne) 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-18:00 - - -
Inguna Grīnvalde - 8:30-17:00 - - 8:30-17:00 -
Māra Paeglīte 8:00-18:00 - - - 8:00-18:00 -
Jeļena Romanova 8:00-14:00 14:00-20:00 - 8:20-14:00 8:20-14:00 -
Natālija Sergejeva 8:00-14:00 14:00-20:00 8:00-16:00 8:00-16:00 - -
Inese Stašinska 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-17:00 8:00-17:00 - -
Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova - 8:00-16:00 - 8:00-14:00 8:00-13:00 -
Anete Vaškeviča 8:00-18:00 - 8:00-18:00 - - -
Rez. Justīne Iļjina - - - - - -
hig. Jolanta Volčkova (Silgale) - - 14:00-20:00 14:00-20:00 8:00-17:00 -
hig. Indra Šlosberga (Tetere) - 8:00-17:45 - 8:00-17:45 - -
hig. Oksana Daņilova - 8:00-14:00 8:00-20:00 8:00-14:00 - -
hig. Gunta Dukse 8:00-18:00 - 8:00-18:00 - 8:00-16:00 -

Bērnu nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Sandra Apeine (Titova) 8:00-19:00 - 8:00-19:00 8:00-14:00 - -
Egita Benefelde - - - - - -
Inga Briede - - - - - -
Ieva Gavare - 8:00-18:00 14:00-19:00 8:00-18:00 - -
Jekaterina Gudkina - - - - 8:00-18:00 -
Kristīne Kadiķe - 8:00-14:00 - 8:00-14:00 - -
Jūlija Kalniņa 8:00-18:00 8:00-14:00 8:00-14:00 - - -
Līga Kroniņa - 8:00-14:00 - 8:00-18:00 - -
Guna Lagzdiņa - 8:00-18:00 - 8:00-18:00 8:00-14:00 -
Ilze Maldupa 9:00-16:30 - - - 9:00-16:30 -
Ieva Rubene 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-18:00 8:00-14:00 - -
Olga Sļepcova - 14:00-19:00 8:00-18:00 8:00-14:00 - -
Anete Strēle - - - - - -
Veronika Tupčijenko - - - - - -
Ilona Viduskalne 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-18:00 - 8:00-14:00 -
Rez. Natālija Protasa (Šilova) - - - - - -
Rez. Jeļena Grišakova 8:00-18:00 14:00-19:00 - - 8:00-18:00 -
hig. Gita Beltiņa 8:00-18:00 (katru otro) - 8:00-18:00 - - -
hig. Linda Feldmane 8:30-18:00 - - 8:30-18:00 8:30-18:00 -
hig. Guna Grīnvalde 9:00-18:00 (katru otro) - 9:00-18:00 - - -
hig. Inese Ķirpe - 8:00-19:00 - 8:00-19:00 8:00-17:00 -
hig. Anda Mironova - 9:00-16:30 - - - -

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilze Akota - - - 8:00-13:00 (oper.); 14:00-18:00 (321.t.) - -
Prof. Andrejs Skaģers - - - - - -
Asoc.prof. Egils Korņevs - - - - 8:00-15:00 (oper.); 15:00-16:00 (kons.) -
Asoc. prof.Laura Neimane - - - - - -
Asoc.prof. Ģirts Šalms 13:00-18:00 (323.t.) 8:00-16:00 (oper.); 16:00-18:00 (323.t.) 8:00-18:00 (oper.) 8:00-18:00 (oper.) - Nestrādā līdz decembrim
Ieva Bāgante - - - - 15:00-17:00 -
Andris Bīgestāns 8:00-18:00 (oper.) 8:00-18:00 (oper.) 8:00-18:00 (oper.) - - -
Gatis Černovskis 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-13:00 (130.t.) 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-16:00 (130.t.) -
Aleksejs Dons 8:00-13:00 (oper.); 13:00-18:00 (136.t.) - 8:00-18:00 (oper.) 8:00-16:00 (oper.); 16:00-18:00 (323.t.) - -
Natālija Grasmane - 9:00-14:00 - - 9:00-14:00 -
Žans Griškjans 8:00-17:00 (315.t.); 17:00-18:00 (konsult.) - 14:00-20:00 (132.t) 8:00-18:00 (oper.) - -
Aleksandrs Grišuļonoks 8:00-13:00 (134.t) 14:00-18:00 (307.t.) 8:00-18:00 8:00-14:00 (310.t.) - -
Anna Ivanova - - 15:00-16:00 - - -
Aleksandrs Ivanovs - 14:00-19:00 (307.t.) - - - -
Jagriti Kakar 9:00-15:00 9:00-14:00 (132.t.) 9:00-11:00 (att.kons.) 9:00-13:00 (310.t.) - -
Aleksandra Kārkle 13:00-19:00 (132.t) - - - - -
Vadims Kļimecs 8:00-16:00 (315.t.) - - - 8:00-18:00 (oper.) -
Jurijs Krasnovoļskis - 14:00-19:00 (136.t.) 8:00-14:00 (310.t.) 14:00-19:00 (310.t.) 8:00-14:00 (310.t.) -
Inguna Kurzemniece - - - - - -
Zane Lauriņa - 8:00-14:00 - - - -
Gunārs Lauskis 8:00-14:00 (oper.) - 8:00-18:00 (307.t.) - - -
Mārtiņš Lauskis 14:00-19:00 - - 14:00-18:00 (132.t) - -
Miks Lejnieks 8:00-18:00 (310.t.) 8:00-18:00 (310.t.) 8:00-14:00 (323.t.) 8:00-18:00 (307.t.) - -
Lana Mičko - - 8:00-14:00 14:00-20:00 - -
Julianna Muceniece - - - - 14:00-19:00 -
Anna Pīlipa - - - - - -
Viktors Pimanovs - 8:00-14:00 (134.t) 8:00-14:00 - 8:00-18:00 (oper.) -
Aldis Rozenblats - - - 13:00-18:00 (136.t.) - -
Ilze Šalma - - - - - -
Edgars Sēja 9:00-17:00 (oper.) - - 9:00-16:00 (oper.); 16:00-17:00 (323.t.) - Nestrādā līdz 12.11.
Valdis Skotelis - - - - -
Viktors Stepanovs - - 14:00-18:00 (oper.) - 8:00-14:00 (oper.); 14:00-18:00 (konsult.) -
Juris Svaža - - - - - -
Artjoms Tupīts 14:00-19:00 (134.t.) 8:00-18:00 (oper.) 8:00-19:00 (134.) - 8:00-14:00 (323.t.); 14:00-18:00 (134.t) -
Irina Vasiļčenko 15:00-18:00 - - - - -
Anete Vaškeviča - - - 8:00-14:00 (katru otro) -
Antons Vostroilovs 9:00-17:00 9:00-17:00 (operācijas) - - 8:00-18:00 (operācijas) -

Ortodontijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilga Urtāne - 9:00-18:00 (121.t.) - - 9:00-17:00 (121.t.) -
Asoc.prof.Andris Ābeltiņš - 9:00-17:00 (415.t.) 9:00-17:00 (415.t.) - 9:00-17:00 (415.t.) -
Asoc.prof. Gundega Jākobsone 14:00-18:00 (115.t.) - 9:00-17:00 (121.t.) - - -
fizioterapeite Evija Feiknere (Černova) - - 8:00-17:00 (144.t.) - - -
Jolanta Kriumane (Pugača) - 9:00-14:00 (118.t.) - 9:00-14:00 (118.t.) - -
Dace Čakārne 9:00-16:00 (120.t.) - 9:00-16:00 (120.t.) 9:00-16:00 (120.t.) - -
Ieva Fiļipova - 8:40-17:00 (113.t.) - - - -
Katrīna Gardovska - - - 9:00-17:00 (115.t.) - -
Dace Gulīte - 8:00-14:00 (111.t.) - 10:00-18:00 (111.t.) 8:00-14:00 (111.t.) -
Iveta Indriksone 8:00-16:00 (117.t.) - - - 8:00-15:00 (117.t.) -
Iveta Jankovska 9:00-17:00 (118.t.) - 9:00-17:00 (118.t.) - 9:00-17:00 (118.t.) -
Indre Jaunzeme - - - - - -
Karlīna Kienkas - 9:00-18:00 (123.t.) - 14:00-18:00 (123.t.) 9:00-17:00 (123.t.) -
fizioterapeits Anna Kvaša 10:00-18:00 (144.t.) 10:00-15:00 (144.t.) - 10:00-18:00 (144.t.) 10:00-15:00 (144.t.) -
Paula Ločmele - - 9:00-19:00 (113.t.) 10:00-18:00 (113.t.) - -
Inese Mauliņa 8:00-18:00 (113./319.t.) 9:00-14:00 (113.t.) 16:40-18:00 (319.t.) - - -
Ieva Mauliņa - 14:00-18:00 (319.t.) 8:00-14:00 (319.t.) 8:00-16:00 (319.t.) - -
Edmonda Niķe 9:00-17:00 (415.t.) - - 9:00-17:00 (415.t.) 9:00-14:00 (115.t.) -
Dace Ošleja 12:00-18:00 (123.t.) - 8:40-16:00 (123.t.) 9:00-14:00 (123.t.) - -
Jevgēnija Podčernina 9:00-18:00 (111.t.) - 9:00-18:00 (111.t.) - 9:00-14:00 (119.t.) -
Zane Krišjāne- Poļaka 9:00-17:00 (119.t.) 9:00-17:00 (119.t.) - 9:00-17:00 (119.t.) - -
Signe Silineviča 14:00-18:00 (113.t.) - - - - -
Pēteris Sosārs - 9:00-18:00 (117.t.) - - Nestrādā no 20.09.-26.09. -
Madara Štekerhofa - - - - - -
Inta Zepa - 9:00-18:00 (120.t.) 9:00-14:00 (119.t.) - 9:00-18:00 (120.t.) -
Rez. Viktors Avkštols - - - - 9:00-17:00 (415.t.) -
Rez. Alla Beļaka - 9:00-13:00 (115.t.) katra trešā 9:00-14:00 (115.t.) katra otrā - - -
Rez. Alīna Gončarova 14:00-18:00 (121.t.) 9:00-13:00 (115.t.) katra trešā - - - -
Rez. Marija Gūtmane - 9:00-13:00 (115.t.) katra trešā 11:00-17:00 (115.t.) katra otrā - - -
hig. Ilze Bernota (Rulle) 9:00-18:00 (415.t.) - - 9:00-18:00 (415.t.) - -
hig. Inga Jučmane - 8:00-18:00 (116.t.) 9:00-18:00 (116.t.) - 8:00-18:00 (116.t.) -
hig. Iveta Krūmiņa 9:00-17:00 (122.t.) - 9:00-17:00 (122.t.) - 9:00-17:00 (122.t.) -
hig. Olga Šeredka 8:30-14:00 (410.t.) - 9:00-18:00 (410.t.) 9:00-18:00 (122.t.) - -
hig. Jūlija Simonova 9:00-18:00 (116.t.) 9:00-18:00 (122.t.) - 9:00-18:00 (116.t.) - -
log. Ilze Blūmentāle - - 12:00-14:00 (316.t.) - - -
log. Elīna Grandāne 14:00-18:00 (142.t.) 14:00-18:00 (142.t.) 10:00-15:00 (142.t.) 14:00-18:00 (142.t.) - -
log. Ilze Klatenberga 16:00-18:00 (316.t.) - 16:30-18:00 (316.t.) - - -
log. Jogita Kupča 10:00-17:00 (140.t.) 10:00-17:00 (140.t.) - - 10:00-17:00 (140.t.) -

Zobu protezēšanas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Una Soboļeva 11:00-16:00 - - 9:00-14:00 - -
Asoc. prof. Anda Slaidiņa - - 8:30-14:00 - 8:30-17:00 -
Asoc. prof. Guntis Žīgurs - 8:00-14:00 - - 8:00-14:00 -
Arnolds Bite 9:00-19:00 - 9:00-17:00 8:00-20:00 -
Elīna Blūma 14:00-20:00 - 14:00-20:00 14:00-20:00 8:00-14:00 -
Agnese Breidaka - - - - - -
Māra Gaile - 8:00-18:00 8:00-14:00 8:00-14:00 - -
Linards Grieznis 14:00-20:00 - 14:00-20:00 - 12:00-20:00 -
Sanita Grīnberga 8:00-14:00 8:00-14:00 - 14:00-20:00 - -
Patrīcija Jurševiča - - 8:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 -
Aira Kalniņa - 8:00-20:00 - 8:00-20:00 - -
Kārlis Krāģis 9:00-14:00 14:00-20:00 14:00-20:00 - 9:00-14:00 -
Daniels Kūms 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 - -
Rihards Lācis 8:00-14:00 - 14:00-20:00 8:00-14:00 14:00-20:00 -
Alberts Mhitarjans 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-14:00 14:00-19:00 - -
Sintija Miļuna 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-20:00 - - -
Evija Ņikitina 8:00-14:00 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-14:00 - -
Kārlis Ozoliņš 8:00-20:00 - - 8:00-20:00 - -
Anita Plotniece-Baranovska - 8:00-17:00 8:00-14:00 8:00-17:00 - -
Mārtiņš Reiņikovs 14:00-20:00 8:00-20:00 - - 14:00-20:00 -
Baiba Spriņģe - - - - - -
hig. Liena Aniņa - 15:00-19:30 - - - -
hig. Dace Datova 8:00-14:00 8:00-14:00 - 14:00-20:00 14:00-20:00 -
hig. Sanita Kiršteine 14:00-20:00 14:00-20:00 - 8:00-14:00 8:00-14:00 -

Orālās patoloģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ingrīda Čēma - - - - - -
Asoc.prof. Guntars Selga - - 9:00-16:00 - - -
Viktors Jankovskis - - 11:30-14:30 - - -
Jagriti Kakar 9:00-13:00 - - - - -
Ingrīda Krasta - 12:00-16:00 - - - -

Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrs

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilze Akota - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Bāgante - - 14:00-16:00 - - -
Ilze Blūmentāle - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Grīnfelde - - 14:00-16:00 - - -
Ilze Klatenberga - - 14:00-16:00 - - -
Inese Mauliņa - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Mauliņa - - 14:00-16:00 - - -
Inta Zepa - - 14:00-16:00 - - -

Implantoloģijas klīnika (www.implantologijasklinika.lv) Baznīcas ielā 31

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof.Una Soboļeva - - 8:30-17:00 - - -
Asoc.prof.Gundega Jākobsone - 8:45-17:00 - - - -
Asoc.prof.Ģirts Šalms - - - - 8:00-17:00 -
Ieva Fiļipova 9:00-16:00 - - 9:00-16:00 - -
Katrīna Gardovska - - 9:00-17:00 - 9:00-17:00 -
Ilze Indriksone 8:30-17:00 8:30-17:00 - 8:30-17:00 - -
Darja Ķīse - - 8:00-17:00 8:00-17:00 - -
Zane Lauriņa - - - 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Liene Liepiņa 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - -
Alberts Mhitarjans - - - - 8:00-17:00 -
Lina Pēterhofa 9:00-17:00 - - 9:00-17:00 - -
Baiba Rūple - 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Gints Saulītis 8:00-17:00 - 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Baiba Spriņģe 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - - -
Una Stāmere - 9:00-16:00 9:00-16:00 - - -
Kaspars Stāmers - 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - -
Paula Sultānova - - - - 8:00-17:00 -
Pauls Vītols 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-17:00 8:00-16:00 - -
hig. Līva Gertnere (Lazdiņa) 8:00-17:00 - - 8:00-17:00 8:00-17:00 (katru otro) -
hig. Kitija Duntava - - - - - -
hig. Beate Kovgere - 8:00-17:00 8:00-17:00 (katru otro) - 8:00-17:00 -
hig. Annija Krūmiņa 8:00-17:00 8:00-17:00 - - 8:00-17:00 (katru otro) -
hig. Arita Piļka 8:00-17:00 - 8:00-17:00 - 8:00-17:00 -