© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Ārstu pieņemšanas laiki

x
Ārsts Pieņemšanas laiks Piezīmes

Terapeitiskās stomatoloģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Anda Brinkmane - 8:00-14:00 - - - -
Sandra Bērziņa 9:00-17:00 - 9:00-17:00 - - -
Zanda Bokvalde 8:00-18:00 - 8:00-16:00 8:00-17:00 8:00-16:00 -
Agnese Ciganoviča - - - - - -
Anna Jurkovska - 9:00-18:00 - 9:00-18:00 9:00-15:00 -
Darja Ķīse 9:00-17:00 9:00-17:00 - - - -
Ronalds Kokins 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 -
Karīna Krūmiņa - 8:00-14:00 - 14:00-20:00 - no 16.08.
Laura Manuša-Silova - - - - 8:00-14:00 -
Inguna Rence-Bambīte - - 8:30-19:00 - - -
Irina Ševeļova 9:00-17:00 - - 9:00-14:00 - -
Simona Skrīvele 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 -
Ineta Spārberga - 8:00-16:00 8:00-14:00 14:00-19:00 8:00-14:00 -
Oksana Vasiļjeva-Ahmeda 10:00-20:00 - 10:00-20:00 10:00-20:00 14:00-20:00 Sestd. no 9:00-15:00
Liene Zamure-Damberga - - - - - -
Ieva Zaumane - 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 - -
hig. Dzintra Danče 8:00-19:00 - 8:00-20:00 14:00-20:00 - -
hig. Olga Suškova 14:00-20:00 8:00-19:00 - 8:00-14:00 8:00-16:00 -

Endodontijas nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Kristīne Aleksāne 8:00-17:00 8:00-15:00 - 8:00-18:00 - -
Katrīna Andrejeva - - - - - -
Elīna Gribeļska 10:00-19:00 - - - 9:00-15:00
Aleksandra Kārkle 8:00-14:00 - 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 -
Krista Ķeirāne - - - - - -
Laila Ludbārža 8:00-15:30 8:00-15:30 - 13:00-19:00 - -
Ilana Osinska - - - - - -
Lauma Saulīte - - - - - -
Rez. Tatjana Nagle - 9:00-19:00 - - 8:00-18:00 -
Rez. Irēna Stolere - - - - - -

Periodontoloģijas nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Inguna Grīnvalde - 8:30-17:00 - - 8:30-17:00 -
Agnese Miķelsone 8:00-18:00 8:00-14:00 8:00-18:00 - - -
Māra Paeglīte - - - - - -
Jeļena Romanova 8:00-14:00 14:00-20:00 - 8:20-14:00 8:20-14:00 -
Natālija Sergejeva 8:00-14:00 14:00-20:00 8:00-16:00 8:00-16:00 - -
Inese Stašinska 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-17:00 8:00-17:00 - -
Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova - 8:00-16:00 - - - -
Anete Vaškeviča 8:00-18:00 - 8:00-18:00 - - -
Rez. Justīne Iļjina - - - 14:00-20:00 8:00-14:00 -
Rez. Līva Kalniņa 8:00-14:00 - - 8:00-14:00 14:00-20:00 -
Rez. Jevgēnijs Pustovits 14:00-20:00 14:00-20:00 - - 14:00-20:00 -
hig. Oksana Daņilova - 8:00-14:00 8:00-20:00 8:00-14:00 - -
hig. Gunta Nimma 8:00-18:00 - 8:00-14:00 - 8:00-16:00 -
hig. Indra Šlosberga - 8:00-17:45 - 8:00-17:45 - -
hig. Jolanta Volčkova - - 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-17:00 -

Bērnu nodaļa

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Sandra Apeine - - - - - -
Egita Benefelde 8:00-18:00 - 8:00-14:00 8:00-18:00 - -
Inga Briede - - 8:00-18:00 - 8:00-18:00 -
Ieva Gavare 8:00-18:00 8:00-18:00 - 8:00-18:00 - -
Jekaterina Gudkina - - - - 8:00-18:00 -
Kristīne Kadiķe - 8:00-14:00 - 8:00-14:00 - -
Jūlija Kalniņa - - - - - -
Līga Kroniņa - 8:00-18:00 - 8:00-14:00 - -
Guna Lagzdiņa - 8:00-18:00 - 8:00-18:00 8:00-14:00 -
Ilze Maldupa - - - - - -
Ieva Rubene 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-18:00 8:00-14:00 - -
Olga Sļepcova - - - - - -
Anete Strēle - - - - - -
Veronika Tupčijenko - 8:00-13:30 - 8:00-17:30 - -
Ilona Viduskalne 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-18:00 - 8:00-14:00 -
Rez. Natālija Protasa (Šilova) - - - - - -
Rez. Jeļena Grišakova 8:00-18:00 8:00-14:00 - - 8:00-18:00 -
Rez. Elīna Ilze Kronberga 14:00-19:00 - - - - -
Rez. Agnese Rivare - 14:00-19:00 - - - -
hig. Gita Beltiņa 8:00-19:00 (katru otro) - 8:00-19:00 - - -
hig. Linda Feldmane 9:00-18:00 - - - 9:00-18:00 -
hig. Guna Grīnvalde 9:00-19:00 (katru otro) - 8:00-18:00 - - -
hig. Inese Ķirpe - 8:00-18:00 - 8:00-19:00 8:00-18:00 -
hig. Anda Mironova - 9:00-17:00 - 9:00-17:00 - -

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilze Akota - - - 8:00-13:00 (oper.); 14:00-18:00 (321.t.) - -
Asoc.prof. Egils Korņevs - - - - 8:00-15:00 (oper.); 15:00-16:00 (kons.) -
Asoc.prof.Laura Neimane - - - - - -
Asoc.prof. Ģirts Šalms 13:00-18:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 - -
Ingus Arnolds Apse - - - 14:00-20:00 - -
Ieva Bāgante - - - - 15:00-17:00 -
Andris Bīgestāns 8:00-18:00 (oper.) 8:00-18:00 (oper.) 8:00-18:00 (oper.) - - -
Gatis Černovskis 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-13:00 (130.t.) 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) 8:00-13:00 (130.t.); 14:00-16:00 (310.t.) -
Aleksejs Dons 8:00-18:00 8:00-13:00 (oper.); 14:00-17:00 (kons.) 8:00-16:00 8:00-16:00 (oper.); 16:00-18:00 (kons.) - -
Natālija Grasmane - 9:00-14:00 - - 9:00-14:00 -
Žans Griškjans 8:00-18:00 8:00-14:00 - 8:00-16:00 (oper.) - -
Aleksandrs Grišuļonoks 8:00-14:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-14:00 - -
Anna Ivanova - - 13:00-14:00 - - -
Aleksandrs Ivanovs - 14:00-20:00 - - - -
Džagriti Kakare 9:00-15:00 9:00-14:00 (132.t.) - 8:00-14:00 - -
Aleksandra Kārkle - - - - - -
Vadims Kļimecs 8:00-14:00 - - - 8:00-16:00 -
Jurijs Krasnovoļskis - 14:00-19:00 8:00-14:00 14:00-19:00 8:00-14:00 -
Inguna Kurzemniece - - - - - -
Gunārs Lauskis 8:00-15:30 - 8:00-15:30 - - -
Mārtiņš Lauskis - 9:00-17:00 - 9:00-17:00 - -
Miks Lejnieks 8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-14:00 8:00-18:00 - -
Roberts Matulis - - - 8:00-14:00 8:00-14:00 -
Lana Mičko - - - - - -
Julianna Muceniece - - - - - -
Andrejs Oļesiks 14:00-18:00 - - - - -
Anna Pīlipa - - - - - -
Viktors Pimanovs - 8:30-14:00 8:00-14:00 - 8:30-18:00 (oper.) -
Elizabete Ribalkina 8:00-14:00 8:00-20:00 8:00-14:00 8:00-20:00 - -
Aldis Rozenblats - - - 8:00-14:00 - -
Ilze Šalma - - - - - -
Edgars Sēja - - 9:00-17:00 (oper.) 9:00-16:00 (oper.); 16:00-17:00 (kons.) - -
Valdis Skotelis - - - - -
Viktors Stepanovs - - 14:00-18:00 (oper.) - 8:00-14:00 (oper.); 14:00-18:00 (konsult.) -
Juris Svaža - - - - - -
Artjoms Tupīts 14:00-19:00 (134.t.) 8:00-18:00 (oper.) 8:00-19:00 (134.) - 8:00-14:00 (323.t.); 14:00-18:00 -
Irina Vasiļčenko 15:00-18:00 - - - - -
Anete Vaškeviča - - - 8:00-14:00 (katru otro) -
Antons Vostroilovs 9:00-17:00 9:00-17:00 (operācijas) - - 9:00-17:00 (operācijas) -

Ortodontijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilga Urtāne - 9:00-18:00 (121.t.) - - 9:00-17:00 (121.t.) -
Asoc.prof.Andris Ābeltiņš - 9:00-17:00 (148.t.) 9:00-17:00 (148.t.) - 9:00-17:00 (148.t.) -
Asoc.prof. Gundega Jākobsone 14:00-18:00 (115.t.) - 9:00-17:00 (121.t.) - - -
fizioterapeite Anna Karakulova (Kvaša) - - - - - -
Dace Čakārne 9:00-16:00 (120.t.) - 9:00-16:00 (120.t.) 9:00-16:00 (120.t.) - -
fizioterapeite Evija Feiknere - - - - - -
Ieva Fiļipova - 8:40-17:00 (113.t.) - - - -
Katrīna Gardovska - - - 9:00-17:00 (111.t.) - -
Dace Gulīte - 8:00-13:00 (118.t.) - 10:00-17:00 (118.t.) 8:00-13:00 (111.t.) -
fizioterapeits Leons Gvergždis 8:00-18:00 (144.t.) - - - 8:00-17:00 (144.t.) -
Iveta Indriksone 8:00-16:00 (117.t.) - - 8:00-14:00 (117.t.) 8:00-15:00 (117.t.) -
fizioterapeite Margarita Ivanova - - - 8:00-17:00 - -
Iveta Jankovska 9:00-17:00 (118.t.) - 9:00-17:00 (118.t.) - 9:00-17:00 (118.t.) -
Indre Jaunzeme - - - - - -
Karlīna Kienkas 9:00-11:00 (123.t.) 9:00-18:00 (123.t.) - - 9:00-18:00 (123.t.) -
Paula Ločmele - - 9:00-19:00 (415.t.) 10:00-18:00 (415.t.) - -
Inese Mauliņa 8:00-18:00 (113./319.t.) 8:00-14:00 (319.t.) 14:00-18:00 (319.t.) - - -
Ieva Mauliņa - 14:00-18:00 (319.t.) 8:00-14:00 (319.t.) 8:00-16:00 (319.t.) - -
Edmonda Niķe 9:00-17:00 (415.t.) - - 9:00-17:00 (415.t.) 9:00-14:00 (415.t.) -
Dace Ošleja 12:00-18:00 (123.t.) - 8:40-16:00 (123.t.) 9:00-14:00 (123.t.) - -
Jevgēnija Podčernina 9:00-16:00 (111.t.) - 9:00-16:00 (111.t.) - 9:00-13:00 (119.t.) -
Zane Krišjāne- Poļaka 9:00-17:00 (119.t.) 9:00-17:00 (119.t.) - 9:00-17:00 (119.t.) - -
Signe Silineviča - - - - 9:00-19:00 (319.t.) -
Pēteris Sosārs - 9:00-16:00 (117.t.) 9:00-16:00 (117.t.) - - Nestrādā no 01.06.-30.06.
Madara Štekerhofa - - - - - -
Inta Zepa - 9:00-18:00 (120.t.) 9:00-17:00 (119.t.) - 9:00-17:00 (120.t.) -
Rez. Viktors Avkštols - - - - 9:00-17:00 (146.t.) -
Rez. Alla Beļaka - 9:00-13:00 (115.t.) katra trešā 9:00-17:00 (115.t.) katra otrā 12:00-17:00 (115.t.) katra otrā - -
Rez. Alīna Gončarova 14:00-18:00 (121.t.) - - - - -
Rez. Marija Gūtmane - 9:00-14:00 (115.t.) katra trešā 9:00-17:00 (115.t.) katra otrā 12:00-17:00 (115.t.) katra otrā 9:00-14:00 (115.t.) -
Rez. Irina Jefimova - 14:00-17:00 (115.t.) katru otro 9:00-13:00 (115.t.) katru otro - - -
Rez. Ieva Ozola - 14:00-17:00 (115.t.) katru otro 9:00-13:00 (115.t.) katru otro - - -
hig. Ilze Bernota 9:00-18:00 (146.t.) - - 9:00-18:00 (146.t.) - -
hig. Inga Jučmane - 8:00-17:00 (116.t.) 9:00-17:00 (116.t.) - 8:00-17:00 (116.t.) -
hig. Iveta Krūmiņa 8:00-17:00 (122.t.) - 8:00-17:00 (122.t.) - 8:00-17:00 (122.t.) -
hig. Olga Šeredka 8:30-18:00 (415.t.) 8:00-14:00 (415.t.) 8:30-18:00 (415.t.) - - -
hig. Jūlija Simonova 9:00-18:00 (116.t.) 9:00-18:00 (122.t.) - 9:00-18:00 (122.t.) - -
log. Ilze Blūmentāle - - 12:00-14:00 (316.t.); 14:00-16:00 - - -
log. Elīna Grandāne 14:00-18:00 (142.t.) 14:00-18:00 (142.t.) 14:00-18:00 (142.t.) 14:00-18:00 (142.t.) - -
log. Ilze Klatenberga 16:00-18:00 (316.t.) - 16:30-18:00 (316.t.) - - -

Zobu protezēšanas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Asoc. prof. Anda Slaidiņa - - 8:30-14:00 - 8:30-17:00 -
Asoc. prof. Una Soboļeva 11:00-16:00 - - 9:00-14:00 - -
Asoc. prof. Guntis Žīgurs - 8:00-14:00 - - 8:00-14:00 -
Arnolds Bite 9:00-19:00 - 9:00-17:00 8:00-20:00 -
Elīna Blūma 14:00-20:00 - 14:00-20:00 14:00-20:00 8:00-14:00 -
Agnese Breidaka - - - - - -
Māra Gaile - 8:00-18:00 8:00-14:00 8:00-14:00 - -
Linards Grieznis 14:00-20:00 - 14:00-20:00 - 12:00-20:00 -
Sanita Grīnberga 8:00-14:00 8:00-14:00 - 14:00-20:00 - -
Patrīcija Jurševiča - - 8:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 -
Aira Kalniņa - 8:00-20:00 - 8:00-20:00 - -
Kārlis Krāģis 9:00-14:00 14:00-20:00 14:00-20:00 - 9:00-14:00 -
Daniels Kūms 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 - -
Rihards Lācis 8:00-14:00 - 14:00-20:00 8:00-14:00 14:00-20:00 -
Alberts Mhitarjans 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-14:00 14:00-19:00 - -
Sintija Miļuna 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-20:00 - - -
Evija Ņikitina 8:00-14:00 14:00-20:00 8:00-14:00 8:00-14:00 - -
Kārlis Ozoliņš 8:00-20:00 - - 8:00-20:00 - -
Anita Plotniece-Baranovska - 8:00-17:00 8:00-14:00 8:00-17:00 - -
Mārtiņš Reiņikovs 14:00-20:00 8:00-20:00 - - 14:00-20:00 -
Baiba Spriņģe - - - - - -
hig. Liena Aniņa - 15:00-19:30 - - - -
hig. Dace Datova 8:00-14:00 8:00-14:00 - 14:00-20:00 14:00-20:00 -
hig. Sanita Kiršteine 14:00-20:00 14:00-20:00 - 8:00-14:00 8:00-14:00 -

Orālās patoloģijas klīnika

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ingrīda Čēma - - - - - -
Asoc.prof. Guntars Selga - - 9:00-16:00 - - -
Viktors Jankovskis - - 11:30-14:30 - - -
Džagriti Kakare 9:00-13:00 - - - - -
Ingrīda Krasta - 12:00-16:00 - - - -

Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrs

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Prof. Ilze Akota - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Bāgante - - 14:00-16:00 - - -
Ilze Blūmentāle - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Grīnfelde - - 14:00-16:00 - - -
Ilze Klatenberga - - 14:00-16:00 - - -
Inese Mauliņa - - 14:00-16:00 - - -
Ieva Mauliņa - - 14:00-16:00 - - -
Inta Zepa - - 14:00-16:00 - - -

Implantoloģijas klīnika (www.implantologijasklinika.lv) Baznīcas ielā 31

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Asoc.prof.Gundega Jākobsone - 8:45-17:00 - - - -
Asoc.prof.Ģirts Šalms - - - - 8:00-17:00 -
Asoc.prof.Una Soboļeva - - 8:30-17:00 - - -
Agnese Ciganoviča - - - - 9:00-17:00 -
Ieva Fiļipova 9:00-16:00 - - 9:00-16:00 - -
Katrīna Gardovska - - 9:00-17:00 - 9:00-17:00 -
Ilze Indriksone 8:30-17:00 8:30-17:00 - 8:30-17:00 - -
Darja Ķīse - - 8:00-17:00 8:00-17:00 - -
Liene Liepiņa 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - -
Alberts Mhitarjans - - - - 8:00-17:00 -
Lina Pēterhofa 9:00-17:00 - - 9:00-17:00 - -
Baiba Rūple - 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Gints Saulītis 8:00-17:00 - 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Baiba Spriņģe 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - - -
Una Stāmere - 9:00-16:00 9:00-16:00 - - -
Kaspars Stāmers - 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 - -
Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova - - - 8:00-17:00 8:00-17:00 -
Pauls Vītols 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-17:00 8:00-16:00 - -
hig. Kitija Duntava - - - - - -
hig. Līva Gertnere 8:00-17:00 - - 8:00-17:00 8:00-17:00 (katru otro) -
hig. Beate Kovgere - 8:00-17:00 8:00-17:00 (katru otro) - 8:00-17:00 -
hig. Annija Krūmiņa 8:00-17:00 8:00-17:00 - - 8:00-17:00 (katru otro) -
hig. Arita Piļka 8:00-17:00 - 8:00-17:00 - 8:00-17:00 -