© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs


 

Mērķis

BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru (Baltic Biomaterials Centre of Excellence- BBCE) vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācija), no vienas puses, un Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, no otras puses.

Projekta sadarbības partneri

  • Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU, Latvija) – Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs
  • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU, Latvija) – Gatavo zāļu formu laboratorija
  • Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts (RSU SI)
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI, Latvija) - Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorija
  • AO Pētniecības institūts Davosā (AO Research Institute Davos – ARI, Šveice)
  • Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāte (FAU, Vācija) – Biomateriālu institūts

Projekta aktivitātes

  • RTU, RSU, RSU SI un OSI pētniecības kapacitātes izvērtēšana. Tiks izvērtēta pašreizējā BBCE Latvijas pamatinstitūciju pētniecības ekselence, kapacitāte, infrastruktūra un cilvēkresursi. Notiks vadošā personāla īstermiņa sadarbības vizītes Latvijā, Šveicē un Vācijā, kā arī tiks veikta tirgus izpēte.
  • BBCE stratēģijas izstrāde. Tiks izveidota BBCE ilgtspējīgas izaugsmes un pētniecības ekselences sasniegšanas stratēģija, nodrošinot pilnu biomateriālu izstrādes ciklu no laboratorijas līdz klīnikai. Katra no BBCE Latvijas pamatinstitūcijām izstrādās savu stratēģiju attiecīgajā biomateriālu pētniecības jomā: RTU – biomateriālu izstrāde, sintēze un materiālu raksturošana; OSI – biomateriālu analīze in vitro un in vivo; RSU un RSU SI – biomateriālu pārbaude pacientiem un ieviešana klīnikā, kā arī biomateriālu kā zāļu piegādes sistēmu izvērtēšana.
  • Biznesa plāna izstrāde. Biznesa plāns tiks vērsts uz BBCE izveidi, tajā tiks ietverta detalizēta partneru analīze, darba plāns un plānoto infrastruktūras investīciju priekšizpēte saskaņā ar ilgtermiņa stratēģisko redzējumu.
  • Informācijas izplatīšana. Tiks nodrošināta akadēmisko aprindu, valsts institūciju, sabiedrības un nozares pārstāvju informētība ES līmenī par BBCE aktivitātēm.

BBCE ir ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas Teaming Phase 2
finansēts projekts Nr. 857287.