© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Dr.Jūlija Kalniņa un dr.Kristīne Kadiķe aizstāv promocijas darbus


Trešdien, 1.martā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Stomatoloģijas institūta Bērnu nodaļas zobārstes dr.Jūlija Kalniņa un dr.Kristīne Kadiķe aizstāvēja promocijas darbus. Apsveicam!

Dr.Jūlija Kalniņa promocijas darba "Ozona pielietošana kariesa profilaksē un ārstēšanā pastāvīgiem zobiem." ietvaros divu gadu laikā tika novērtētas izmaiņas zoba audos pēc ozona un dažādu populāru profilakses līdzekļu (fluorīdu lakas un silantu) lietošanas.

Pētījums ietvēra trīs darba daļas. Pirmajā daļā tika noteikta un novērtēta pētījuma dalībnieku kariesa intensitāte, mutes higiēnas un periodonta jeb audu, kas ieskauj zobu no visām pusēm, stāvoklis, kā arī tika veikta mutes kopšanas un uztura ieradumu analīze. Otrajā daļā noteikta ozona ietekme uz zoba audu mineralizāciju premolāru jeb mazo dzerokļu kariesa profilaksē, savukārt trešajā daļā noteikta ozona ietekme uz zoba audu mineralizāciju pastāvīgo molāru jeb lielo dzerokļu sākotnējā emaljas kariesa ārstēšanā.

Pētījuma rezultāti parādīja ozona lietošanas iespējas kariesa profilaksē un ārstēšanā pastāvīgo zobu premolāros un molāros. Ozona terapijas ieviešana uzlabotu kariesa profilakses un ārstēšanas kvalitāti, saīsinātu ārstēšanai nepieciešamo laiku un būtu ieguvums ne tikai pacientam, bet arī ārstam.

Dr.Kristīne Kadiķes promocijas darba "Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm un to saistība ar ģenētiskajām izmaiņām Latvijas populācijā." mērķis bija izpētīt zobu anomāliju veidus un noteikt mutes veselības stāvokli bērniem ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm Latvijā un to saistību ar noteiktiem ģenētiskajiem marķieriem (rs2240308, rs11867417, rs9929218, rs642961, rs11362, rs1800972).

Darbā izveidotas trīs neatkarīgas pētījuma daļas. Pirmajā daļā noteiktas zobu anomālijas pastāvīgiem zobiem bērniem no sešu gadu vecuma. Otrajā daļā novērtēta mutes veselība bērniem no divu līdz 12 gadu vecumam. Trešajā daļā noteikta ģenētisko marķieru saistība gan ar zobu anomālijām (rs2240308, rs11867417, rs9929218, rs642961), gan ar zobu kariesu (rs11362, rs1800972) bērniem ar nesindromālām šķeltnēm.

Promocijas darba pētījums aktualizē un sniedz datus situācijas izvērtēšanai par zobu anomālijām, mutes veselības stāvokli, to saistību ar atsevišķiem ģenētiskajiem marķieriem bērniem ar nesindromālām šķeltnēm Latvijā.

Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj izprast šīs sarežģītās multifaktoriālās patoloģijas un iespējamo gēnu ietekmes izvērtēšanu slimības izraisīšanā. Lai uzlabotu bērnu ar iedzimtām nesindromālām šķeltnēm aprūpi, svarīga ir aktīva interdisciplināra sadarbība starp Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centra speciālistiem un citiem aprūpē iesaistītiem speciālistiem.

Ar disertācijām visi interesenti var iepazīties RSU mājalspā: http://www.rsu.lv/petnieciba/promocija/promocijas-darbi