© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Projekts "Face Value"


Stomatoloģijas institūts piedalās projekta "Face Value" realizācijā Latvijā.

Projekta pamatojums tika izveidots Briselē, Eiropas Parlamenta sanāksmē “Iedzimtu anomāliju ārstēšanas un profilakses nevienlīdzības izaicinājumi Eiropā”, jo tika konstatēts, ka psihosociālie aspekti, kas pastāv attiecībā uz indivīdiem ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām, daudzviet Eiropā nav optimāli. To vēl vairāk nostiprināja apstiprinātais projekts – COST Action IS 1210 – Appearance Matters, kas atzīst, ka psihosociālās sekas, ko rada negatīvs sava ķermeņa pašnovērtējums vai iedzimtas/ iegūtas vizuālas atšķirības Eiropā ir prioritāte.

Septiņu Eiropas valstu ekspertu apvienība, RSBDF (Norvēģija) un ECO (Nīderlande) sadarbojas, lai izstrādātu apmācības veselības aprūpes speciālistiem. Apmācību mērķis ir optimizēt psihosociālā atbalsta nodrošināšanu indivīdiem ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām. Šis mērķis tiks īstenots izveidojot modulāru apmācību kursu, kura ieviešanas pilotprojektā, efektivitātes un kulturālās adaptācijas nodrošināšanai piedalīsies 80 – 120 veselības aprūpes speciālisti no Bulgārijas, Latvijas, Serbijas un Turcijas. Gala rezultāts bez maksas būs pieejams projekta tīmekļa vietnē. Šis projekts arī vairos izpratni un sniegs ieguldījumu sociālā dialogā par diskrimināciju, ar kuru saskaras indivīdi/ģimenes ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām.

Psihosociālo jautājumu ekspertu apvienība (Apvienotā Karaliste), Eiropas kvalifikācijas struktūrai (European Qualification Framework (Norvēģija)) atbilstošas profesionālās izglītības pedagoģijas eksperti kopā ar slimnīcām, kurās notiek cilvēku ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām aprūpe (Serbija, Turcija), un nevalstiskām organizācijām (Bulgārija un Nīderlande) tiešā veidā strādās ar cilvēkiem, kuriem ir iedzimtas vai iegūtas vizuālas atšķirības un viņu ģimenēm, kā arī nodrošinās apmācības veselības aprūpes speciālistiem. Mērķis ir izstrādāt apmācību kursu “Face Value”, jo ir noskaidrots, ka veselības aprūpes speciālisti var tikt apmācīti sniegt psihosociālu atbalstu, ja ir pieejamas vienkāršas apmācības un piemērotiem apmācību materiāliem.

Tiks izveidota funkcionāla apmācību programma veselības aprūpes speciālistiem un NVO pārstāvjiem. Materiāls tiks pievienots Eiropas Kvalifikācijas ietvara 3. līmenim un mērķa grupa iegūs teorētiskas un praktiskas prasmes, kas nepieciešamas, lai paveiktu uzdevumu un atrisinātu problēmas, izvēloties un pielietojot pamata metodes, instrumentus, materiālus un informāciju. Projekta mērķis ir palielināt personāla izpratni par to, cik lielā mērā indivīdu ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām un viņa ģimeni skar diskriminācija un stigmatizācija, un ātri uzlabot psihosociālās palīdzības nodrošināšanu šādiem indivīdiem.

Projekts veicina izpratni un sniedz ieguldījumu sociālajā dialogā par indivīdu ar iedzimtām vai iegūtām vizuālām atšķirībām vai viņu ģimeņu diskrimināciju un sociālo izslēgšanu.

Šis ir īpaši svarīgi, jo ievērojamu daļu diskriminācijas atbilstošu apmācību trūkuma dēļ izsauc veselības aprūpes speciālisti.

Akcentējot šādu apmācību veidu veidojot to viegli tālāk nododamā formā, šāda veida diskrimināciju varētu būt iespējams mazināt.

Informācijas avots: http://www.facevalue.cc/