© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Stomatoloģijas institūts ar konferenci atzīmē 20. gadadienu


27.jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts atzīmēja 20. gadadienu. Par godu jubilejai šajā dienā tika rīkota zinātniski praktiska konference „Zobārstniecības izglītība, zinātne un prakse neatkarīgajā Latvijā (1994-2014)”, aptverot visas galvenās darbības sfēras un piedāvājot vadošo pētnieku referātus.

Draudzīgā atmosfērā, kavējoties atmiņās par 20 gadus seniem notikumiem, aplūkojot sasniegto un prezentējot jaunākos sasniegumus, institūta speciālisti četrās sēdēs prezentēja 12 referātus. Stendos tika prezentēti 57 stenda referāti par šobrīd Latvijā un pasaulē būtiskākajām aktualitātēm zobārstniecībā, zobu ārstēšanas profilaksē, kā arī mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.

Institūts pēdējos gados ir strauji attīstījies. Apkalpoto pacientu skaits pēdējo desmit gadu laikā ir audzis par 50 procentiem, no 193 (2004.gads) pacientiem dienā izaugot līdz 288 (2013.gads). Audzis arī SI speciālistu skaits. 1994.gadā institūtā strādāja 208, bet tagad, 2014.gadā tie ir 294.

1994. gadā mēs sākām kā Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas institūts. Tas atbilda loģiskai kārtībai, kāda jau bija izveidojusies pasaulē, kur medicīniskās klīnikas strādā ciešā saistībā ar augstākajām medicīnas mācību iestādēm. Tieši apstāklis, ka klīniskais, akadēmiskais un zinātniskais darbs ir noritējis vienviet un mijiedarbībā, ir bijis galvenais mūsu attīstības spēks.

Tāda visus šos gadus ir bijusi Stomatoloģijas institūta koncepcija - klīniskā darba, apmācības un zinātnes integrācija. Divdesmit gadu laikā pilnībā mainījusies Institūta materiāltehniskā bāze, visās klīnikās tiek izmantotas modernas diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas. Uz Stomatoloģijas institūta bāzes ir izstrādāti vairāk nekā divdesmit promocijas darbi, un kolēģi ar iegūto medicīnas doktora zinātnisko grādu ir papildinājuši Rīgas Stradiņa universitātes akadēmisko saimi.

Svarīgs faktors mūsu attīstībā vienmēr ir bijis starptautiskā sadarbība, uzreiz sapratām, ka jāmeklē starptautiski sakari. Kaut gan Padomju Savienības kontekstā Latvijas stomatologi tika uzlūkoti kā vieni no vadošajiem, tomēr 90. gadu sākumā mūsu līmenis nebija pietiekami augsts, lai kā līdzvērtīgi partneri varētu iekļauties Rietumu pasaules apritē. Sākām meklēt draugus pasaulē, un pirmā, kas mums sniedza atbalstu, bija Pasaules Veselības organizācija. Sadarbība ar PVO mums pavēra iespējas jauniem starptautiskiem sadarbības kontaktiem ar ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Kanādas, Somijas, Norvēģijas un citu valstu kolēģiem.

Lielu atbalstu institūtam ir snieguši pasaules latvieši. Ar savām zināšanām un pieredzi institūta dibināšanai ir stāvējis klāt Toronto universitātes profesors Pēteris Apse, Bufalo universitātes profesore Mirdza Neidere, Misisipi universitātes profesors Sigurds Krolls un daudzi citi. Šajos 20 gados esam izveidojuši spēcīgāko stomatoloģijas centru Baltijā, tehnoloģiju attīstības ziņā esam līdzvērtīgi līdzīgām universitāšu klīnikām Eiropā. Tas viss ir mūsu cilvēku nopelns. Tagad ir sācies cits posms mūsu attīstībā. Esam profesionāli pietiekami nostiprinājušies, lai kā līdzvērtīgi partneri ieietu starptautiskajā zinātnē.

Joprojām pastāvīgu uzmanību veltām pasaules līmeņa apzināšanai un pielietojumam- piešķiram ievērojamu finansējumu konferenču, kongresu apmeklējumiem, stažēšanās iespējām un vieslektoru apmaksai. Ir iegūta starptautiska atzinība no ārzemju universitātēm, starptautisku asociāciju un vadošu klīniku puses, par ko liecina Edinburgas Karaliskās ķirurgu koledžas izvēle Baltijas reģiona regulāru kursu un eksāmenu bāzei Stomatoloģijas institūtā, arī Eiropas zobārstniecības izglītības asociācijas (ADEE) kongresam 2014. gada 27. – 30. augustā, par to liecina arī vēlme daudziem Latvijas un ārzemju studentiem mācīties un ārstiem stažēties institūta klīnikās.

Nākotnē institūts plāno vēl vairāk paplašināt zinātnisko darbību, jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes.

Paldies Stomatoloģijas institūta draugiem un atbalstītājiem, paldies kolēģiem, kas šajos 20 gados tik daudz strādājuši, lai mūsu Institūtu izveidotu un nostiprinātu.