© Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00, Sv. slēgts

Baltijas Biomateriālu ekselences centra izveide padarīs inovatīvus materiālus pacientiem pieejamākus


Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas institūtā ar katru gadu pieaug pacientu skaits, kuriem sejas, mutes un žokļa ķirurģiskās manipulācijās tiek izmantoti biomateriāli. Nodrošinot pilnu biomateriālu attīstības ciklu Latvijā, mūsdienīgi medicīnas pakalpojumi kļūs pieejamāki.

Ik mēnesi RSU Stomatoloģijas institūtā ierodas 13 900 pacienti no tiem, vidēji 70 pacientiem mutes, sejas un žokļu rajonā tiek ievietoti dažādi biomateriāli- kaulaudus aizvietojošas granulas un kaulaudu implantāti. Pirms pieciem gadiem šo pacientu skaits bija divreiz mazāks. Pieprasījumu pēc šāda veida operācijām veicina sabiedrības dzīves ilguma pagarināšanās un augstākas prasības pret dzīves kvalitāti un estētiku. Mūsdienīgi medicīnas materiāli un tehnoloģijas ļauj ne vien veikt zobu protezēšanu un dažādu implantātu ievietošanu augstākā funkcionālā un estētiskā kvalitātē, bet arī novērst dažādas mutes, sejas un žokļa pataloģijas vai sekas smagu saslimšanu, vai traumu gadījumos. Mutes, sejas žokļu ķirurgs asoc.prof. Ģirts Šalms skaidro: “Ierobežota specifisku un dārgu tehnoloģiju pieejamība un iespēja cieši sadarboties ar biomateriāla izstrādātāju, ražotāju, neļauj pakalpojumu nodrošināt tik plašam pacientu lokam, kā vēlētos. Baltijas Biomateriālu ekselences centra (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE) izveide pacientiem nodrošinās pieejamāku un plašāku inovatīvu ārstniecības pakalpojumu klāstu RSU Stomatoloģijas institūtā”. Savukārt medicīnas un tehniskajiem speciālistiem būs iespēja papildināt savas zināšanas, tiks modernizēta studiju vide un pilnveidota jauno speciālistu sagatavošana, tajā skaitā, uzlabotas ārstniecības procesa plānošanas un modelēšanas prasmes, pielietojot 3D tehnoloģijas.

BBCE nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu no idejas laboratorijā līdz klīniskam pielietojumam, uzmanību veltot jauniem materiāliem kaulaudu atjaunošanai, sejas rekonstrukcijai, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai u.c. jomām. Šī zinātniskā projekta īstenošanai apvienojušās starptautiski atzītas pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), RSU, RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Projekta īstenošanai 15 milj. eiro finansējums piešķirts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» projektu konkursā, savukārt 15 milj. eiro nodrošina valsts, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un projekta partneri. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiks vairota Latvijas zinātnieku kompetence, bet sadarbībā ar industriju – zināšanu un tehnoloģiju pārnese.

Projekta ietvaros RSU Stomatoloģijas institūtā tiks veikta izstrādāto biomateriālu klīniskā aprobācija mutes, sejas un žokļa ķirurģijā, implantoloģijā un periodontoloģijā. Ciešā sadarbība starp materiāla izstrādātāju, klīniku un pacientu nodrošinās tūlītēju atgriezenisko saiti, ļaujot izstrādāt pacientu vajadzībām vispiemērotākos materiālus.

Biomateriālu klīniskā aprobācija RSU Stomatoloģijas institūtā notiek jau kopš tā atjaunošanas 1994. gadā. Pirmās tēzes, kuru autors ir profesors Andrejs Skaģers, 1995. gadā publicētas Vācijā. Kopumā RSU Stomatoloģijas institūta speciālisti ir izstrādājuši un aizstāvējuši četras doktora disertācijas.

BBCE projekta svinīgās atklāšana notiks 29. janvārī RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, piedaloties Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, Eiropas Komisijas un valsts amatpersonām, zinātnisko institūciju pārstāvjiem.

BBCE ir ES “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovāciju programmas “Teaming Phase 2” finansēts projekts Nr. 857287.