Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts

67455586

P.O.T.C.P. 8:00-20:00
S. 9:00-15:00 Sv. slēgts

Kursi


Pēcdiploma apmācības kursi Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā un Terapeitiskajā stomatoloģijā Dzirciema ielā 20, 1.stāvā, auditorijā, plkst. 9.00.

Kursu apmaksa ar priekšapmaksu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms kursu sākuma!

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI jānorāda:

1) dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2) maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda kursu nosaukums, piemēram:

Apmaksa par kursu "Uzturs un mutes audu veselība".

Rekvizīti:

SIA “RSU Stomatoloģijas institūts”
Reģistrācijas Nr.: 40003579713
konta Nr. LV37UNLA0050000378000, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X
konta nr. LV13PARX0004656270001, A/S "Citadele banka", bankas kods PARXLV22

 

Pēcdiploma apmācības kursi Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā 2017.gadā

 

Pēcdiploma apmācības kursi Terapeitiskajā stomatoloģijā 2017.gadā

Sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu, lūdzam savlaicīgi pieteikties pie Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnikas sekretāres, Dzirciema ielā 20, 21.telpā vai pa tālr. 67401218 vai faksu 67815323. E–pasts: Regina.Guseva@rsu.lv  

Grupa sākot no 10 cilvēkiem. Pieteikties pie Zobu terapijas un mutes veselības katedras biroja administratores Antras Matušonokas Dzirciema ielā 20, II stāvā, 235.kabinetā.Tālr. 27065326. E-pasts: antra.matusonoka@stomatologijasinstituts.lv


 

 

"Neatliekamie stāvokļi zobārsta praksē, to cēloņi un ārstēšana", J.Svaža, 5.3 TIP, 30 EUR, 09.12.2017.

1. Neatliekamie stāvokļi zobārsta praksē, to cēloņi, ārstēšana un profilakse.

2. Kardio Pulmonālā Reanimācija (KPR). Teorija, darbs ar manekenu.